Centre d'acollida

En el nostre refugi, ubicat a la ciutat de Barcelona, els gats tenen la vida assegurada i un futur, ja que en el millor dels casos trobaran una família que els adopti i tindran una segona oportunitat.

Tots ells tenen la vida assegurada, cures i atenció veterinària per a que el pas pel nostre centre d’acollida incideixi en la seva qualitat de vida i benestar, i el que és més important, tenen la possibilitat de trobar una nova família i poder tornar a tenir una vida feliç.

El centre d’acollida està atès única i exclusivament per voluntaris, la seva col·laboració és fonamental e indispensable per poder atendre als gatets, i per a mantenir el bon funcionament del mateix.

La mitja de gats que viuen en el nostre centre es al voltant de 40, tot i que hi ha èpoques de l’any (períodes vacacionals i mares amb gatets) en les que s’ha arribat a triplicar el nombre. En aquestes èpoques es produeix una descompensació entre les peticions diàries d’entrada (molt superiors) i el nombre de peticions d’adopció, per lo qual es crea una greu situació de saturació, provocant en ocasions complicacions veterinàries que poden suposar un greu perill per a la salut dels animals, a pesar de seguir estrictament els protocols de procediment i quarantena establerts.

L’estància mitja d’un gat adult en adopció dins del refugi pot arribar a ser de més d’un any, període de temps que es redueix a la tercera part si ens referim a un cadell, tot i així al refugi tenim molts adults que porten anys sense trobar una família.

Les despeses que deriven de l’estància d’un gat en el nostre centre d’acollida corren a càrrec de la Fundació: pinso, llaunes, sorra, atenció veterinària i medicaments. La despesa anual promig per gat és de 450 €, és una xifra elevada i necessitem de la col·laboració de persones com tu.

Si estàs interessat, protegeix i contribueix amb la teva aportació als gatets del nostre centre d’acollida.

Pots fer una donació o col·laborar a traves del nostre grup Teaming.

Gràcies per la teva solidaritat!