Fes-te Soci

Fundació Silvestre es sosté gràcies a les aportacions dels Socis, Padrins i Donacions puntuals.

Les aportacions privades són el nostre pilar més important i ens permet avançar en el nostre projecte. Podem dur a terme més accions positives amb animals en situació de desemparament, especialment amb els gats assilvestrats que viuen en colònies.

La relació que s'estableix és molt senzilla i l'efecte exponencial és molt alt.

MÉS SOCIS = MÉS ACCIONS POSITIVES

Fer una donació a una organització sense ànim de lucre ja està contemplat per la llei i té els seus avantatges: la Llei 49/2002 d'incentius fiscals al mecenatge (la modificació del qual va entrar en vigor l'1 de gener de 2015) suposa una millora substancial en els beneficis fiscals per als donants recurrents.

La Fundació Silvestre fa un Certificat de Donació a cadascun dels seus donants per adjuntar a la seva declaració de la renda i així poder deduir la donació realitzada l'any anterior.

Per persones físiques (IRPF)

Hisenda torna el 75% dels primers 150 € que dons a l'any. És a dir, una donació recurrent de 12,5 € al mes suposa una devolució de 112,50 €, amb el que la teva donació real a l'any seria, 37,50 € (3,13 € al mes).

A partir de 150 €, es desgravarà el 30% en cas de ser la primera donació i el 35% si s'ha donat en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior, en cada any, al de l'exercici anterior. Per exemple: en el cas d'una primera donació de 300 € la desgravació en la declaració suposaria total de 157,50 € (112,50 € pels primers 150 € i 45 € per la resta 150 €) i en el cas de segona donació i / o successives, un total de 165 € (112,50 € pels primers 150 € i 52,50 € per la resta).

Persones Jurídiques (IS)

La desgravació en la declaració serà del 35% en cas d'haver donat únicament en aquest any i del 40% si s'ha donat en els dos exercicis anteriors.

Entra ja a formar part de la família Silvestre!

Com fer-ho: Pots imprimir el document adjunt a continuació, omplir-lo i enviar-lo per correu postal o per correu electrònic.

Descarrega: http://fundaciosilvestre.org//userfiles//impreso-socio-fundacio-silvestre_2018.docx

O be,

Pots omplir el formulari desde la web

Si vols el certificat de donació necesitem el teu nom complert, direcció y DNI, envía email a: marian@fundaciosilvestre.org

 

De conformitat amb l'article 99 del RGPD, l'informem que les seves dades personals incloses en aquest contracte s'incorporaran a una base de dades titularitat de FUNDACIÓ SILVESTRE amb NIF G64639917 amb la finalitat de canalitzar les trameses de circulars periòdiques, comunicacions promocionals o publicitàries. Mitjançant la present, vostè dóna el seu consentiment exprés a la incorporació de les seves dades a la nostra base de dades a l'efecte de rebre les comunicacions anteriorment esmentades. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal C / Mejía Lequerica, 28 LOCAL. 08028 BARCELONA o bé a través de correu electrònic info@fundaciosilvestre.org