Gestió de colònies

Una de les principals linies de treball de Fundació Silvestre és el de les colònies de gats de carrer a Barcelona ciutat.

Treballem seguint el protocol d’actuació “gats de carrer” establert per l’Ajuntament de Barcelona:

El nostre àmbit d’actuació avarca, per encàrrec i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, un total de 153 colònies dels districtes de Sarriá-Sant Gervasi i les Corts. Totes elles estan inventariades i gestionades pels voluntaris de Fundació Silvestre.

QUÈ ÉS EL MÈTODE CAPTURA – ESTERILITZACIÓ – RETORN (CER)?

Captura – esterilització – retorn es la manera més humana i a l’hora efectiva de gestionar les poblacions de gats al carrer. El mètode ja s’aplica des de fa dècades als Estats Units i Europa, i estudis científics demostren que la captura – esterilització – retorn millora la qualitat de vida dels gats ferals, així com les seves relacions amb les persones que hi viuen a prop, i redueixen la seva població al llarg del temps.

El mètode CER s’aplica a centenars de comunitats arreu del món en entorns i paissatges ben diversos. Els gats són capturats de manera compasiva i portats al veterinari per a la seva esterilització i vacunació. Després de la recuperació es retorna els gats al seu lloc d’origen, la colònia. Els cadells i gats sociables són portats al refugi per trobar-los una llar definitiva.

Amparat per la ciencia, el mètode CER interromp el cicle reproductiu dels gats i per tant millora la seva qualitat de vida tot impedint la reproducció. És un fet que la retirada o l’extermini de gats ferals és un procés que mai s’acaba i inútil, ja que ha demostrat zero resultats. 

RAONS PER APLICAR I PROMOURE EL MÈTODE CER

Estabilitza les poblacions de gats de carrer mitjançant la interrupció inmediata de la reproducció i el trasllat dels gats sociables a refugis per la seva adopció.  i les disminueix al llarg del temps

  • En un estudi dut a terme a la Universitat de Florida durant 11 anys, el nombre de gats al campus va disminuir en un 66% i 4 anys després de l’inici van deixar de produir-se nous naixements.
  • Un altre estudi de l’impacta del mètode CER a les colònies de gats de carrer a Roma va resultar en una disminució del volum de les colònies entre un 16% i un 32% en un període de 10 anys.
  • Un programa CER a la Universitat de Texas va esterilitzar 123 gats en el primer any i no es van produir nous naixements durant l’any següent. El 20% dels gats capturats van resultar ser sociables i donats en adopció.

Millora la qualitat de vida dels gats

  • Allibera els gats del constant estrès relacionat amb l’aparellament, el cel i l’embaràs.
  • Acaba amb els comportaments relacionats amb l’aparellament com ara els passejos, udols, purins per marcar el territori i baralles. Després de l’esterilització els gats es passegen menys, el qual és millor per a la seva seguretat i redueix els conflictes amb els veïns. A més, al reduir la competició per l’aparellament és menys probable que els gats pateixin ferides o es barallin.
  • Millora la seva salut física: Estudis a la Universitat de Florida han demostrat que l’esterilització els ajuda a guanyar pes i reforçar la seva “condició d’abric”. 
  • Els gats de les colònies viuen més anys: Al final de l’estudi desenvolupat durant 11 anys a la Universitat de Florida sobre l’impacte del mètode CER a les colònies de gats ferals es va concloure que el 83% dels gats de les mateixes hi van viure durant més de 6 anys

Respon a les necessitats de la comunitat

  • La població s’estabilitza – no més gatets! S’interromp el cicle reproductiu i finalment disminueix la població.
  • Els gats es converteixen en millors veïns: Els estudis confirmen que un cop s’interromp la reproducció i per tant els comportaments relacionats amb l’aparellament, la relació de les comunitats amb els gats millora. Les colònies es tornen més silencioses ja que s’acaben els udols o les baralles. Les trucades a les autoritats en relació als gats disminueixen significativament i la moral de la comunitat millora.
  • Es crea una oportunitat de diàleg, cooperació i educació. Mantenir un diàleg obert i escoltar les preocupacions dels veïns pot suposar una gran diferència pel que fa a la implantació del mètode CER amb èxit. Els alimentadors poden anar més enllà en adreçar les preocupacions dels residents. Es poden construir menjadores discretes que desplacin els gats gradualment fora de les àrees en les que no se’ls vol.  Els gats viuen en el barri, i hi viuran es tingui cura o no. La creació d’una colònia CER estableix un punt de contacte per adreçar queixes i per resoldre les preocupacions de la comunitat.