Gestiˇ de col˛nies

Una de les principals línies de treball de la Fundació Silvestre es la gestió de colònies de gats assilvestrats en la ciutat de Barcelona.

Treballem seguint el protocol per a gats de carrer, establert i recolzat per l’Ajuntament de Barcelona. El nostre àmbit d’actuació es concreta en els districtes de Sarria – Sant Gervasi i Les Corts, amb un total de 153 colònies, totes elles inventariades i gestionades per voluntaris de la Fundació.

La bona gestió d’una colònia de gats assilvestrats comença per aplicar el Mètode CER (Captura/Esterilització/Retorn).

Les amenaces més importants que impedeixen el benestar en la vida d’un gat de colònia son les conseqüències que deriven de les conductes d’aparellament, l’excés de naixements i les ventrades malmeses. L’única tècnica infalible és l’aplicació del mètode CER.

Que és el mètode CER? = Capturar, Esterilitzar i Retornar

Aquest mètode es la manera mes ètica i a la vegada la mes efectiva de gestionar i reduir les poblacions felines del carrer.

S’aplica des de fa dècades a Europa (ciutats com Roma, Amsterdam) i Estats Units, i en entorns i paisatges molt diversos.

Els gats tant de zones urbanes com rurals, son capturats i es porten al veterinari per a la seva esterilització, desparasitació, revisió sanitària, i marca en l’orella (a la dreta les femelles i a l’esquerra els mascles, es una marca mundial per a reconeixe’ls i no tornar a capturar-los). Un cop recuperats es retornen a la colònia, al seu lloc d’origen. Els cadells de menys de 8 setmanes i els adults sociables son traslladats al refugi per a trobar-los una llar definitiva. Els gats malalts o ferits no es retornaran fins que no estiguin completament curats.

S’ha demostrat que la retirada o extermini de gats assilvestrats es del tot inútil, un procés que mai s’acaba, apart de la crueltat pel maltracte que representa. Es genera un buit ecològic que no tarda en tornar a restaurar-se amb una altra població felina, es per això que aquesta practica es totalment desaconsellable i no s’ha de realitzar sota cap concepte.

Beneficis del mètode CER:

Estabilitza les poblacions de gats de colònia mitjançant l’interrupció immediata de la reproducció, amb lo que al llarg del temps disminueix el nombre d’individus.

 1. Millora la qualitat de vida dels gats
  1. Els mascles deixen de barallar-se i deambular, recorrent grans distancies per a poder trobar una femella en cel
  2. S’elimina el marcatge del territori amb orina
  3. Les femelles deixen d’emetre udols que poden arribar a ser molt molests.
  4. Es deté la servitud de criança i tot el que això implica (sobretot l’estrès que pateixen les mares per a oferir seguretat i defensa als seus cadells).
 2. Millora les relacions amb els veïns ja que:
  1. La població s’estabilitza. S’interromp el cicle reproductiu i finalment disminueix el nombre de gats en el carrer.
  2. Els gats es converteixen en millors veïns: un cop s’interromp la reproducció, els comportaments relacionats amb l’aparellament desapareixen, les colònies es tornen mes silencioses ja que desapareixen els udols i les baralles.
  3. Es crea l’oportunitat de diàleg, cooperació i educació: mantenir un diàleg obert i escoltar les preocupacions dels veins poden suposar una gran diferencia en quant a l’implantació del mètode CER amb èxit. Es importat que la relació entre els veïns i els alimentadors sigui positiva, i s’arribin a acords eficaços que ens beneficiïn a tots. Del compromís de Fundació Silvestre per a que aquestes relacions siguin duraderes, es va confeccionar el “manual de bones practiques”, amb pautes per a una correcta alimentació en una colònia. Amb el suport e implicació de l’Ajuntament de Barcelona, es faciliten cursos als alimentador@s cada sis mesos, amb l’assistència d’un veterinari, un agent de la Guardia Urbana, i un membre de la OPAB. En aquests cursos es donen pauses per a donar a terme una alimentació responsable, neta i eficaç.

L’aplicació del mètode CER (hi ha estudis científics que així ho demostren) es fonamental per a millorar les condicions de vida dels gats assilvestrats, i aquesta qüestió aporta una nova visió per a poder canviar la percepció que es te en el nostre país (i en moltes ocasions el tracte que es dona a aquests animals).

Hem que reconèixer el seu dret a la vida i el lloc que ocupen en el nostre entorn mediambiental.